IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Wystawy towarzyszące

 

(planowane będą na 2/3 tygodnie przed IV Kongresem)

 

 

 


 

Ze Starobielska do Tockoje
Rysunki z Rosji Włodzimierza Toczyłowskiego z Argentyny

 

Wystawa rysunków autorstwa żołnierza-tułacza, Sybiraka Włodzimierza Toczyłowskiego. Rysunki przedstawiają przeżycia autora od momentu dostania się we wrześniu 1939 roku do niewoli sowieckiej, pobyt w obozie w Starobielsku, drogę do oddziałów Armii Polskiej w Rosji w Tockoje. Były sporządzane na okładkach zeszytów, na bieżąco. Autor, nie mogąc po wojnie wrócić do rodzinnego Wilna, osiadł w Argentynie.

 

 

Przygotowanie: 

  • Archiwum OO. Bernardynów w Martin Coronado w Argentynie
  • Archiwum Akt Nowych

 

 


 

Z sowieckich łagrów do Meksyku
Odyseja polskich uchodźców z Santa Rosa

 

Wystawa fotograficzno-dokumentalna przedstawiająca dzieje półtora tysiąca obywateli polskich, przede wszystkim kobiet i dzieci, wywiezionych w latach 1939–1941 w głąb Związku Sowieckiego, którzy po wydostaniu się na Środkowy Wschód wraz z Armią gen. Władysława Andersa w 1943 roku zostali ewakuowani do obozu Santa Rosa w stanie Guanajuato w Meksyku. Tam znaleźli warunki do normalnego życia, a także przyjaźń i sympatię.

 

Przygotowanie:

  • Archiwum Akt Nowych
  • Ambasadę Meksyku w Polsce
  • Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 


 

Polscy Sybiracy w świecie

 

Układ Sikorski–Majski pozwolił w 1942 r. około 120 tys. Polaków opuścić ZSRS i przedostać się do Iranu. Oprócz wojskowych, z armią dowodzoną przez gen. Władysława Andersa oswobodziło się około 38 tys. cywili. Ludność ta została rozlokowana w różnych częściach świata (Iran, Palestyna, Indie, Afryka Wschodnia i Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia). Tam miała przetrwać wojnę i wrócić do wolnej Ojczyzny. Większości z nich nigdy to się nie udało. To właśnie im poświęcona jest wystawa zatytułowana „Polscy Sybiracy w świecie”.

Ekspozycja ukazuje niezwykłe biografie Sybiraków, którzy po zakończeniu II wojny światowej podjęli decyzję o emigracji z miejsc tymczasowego osiedlenia. Wyjechali do Wielkiej Brytanii, Australii i Kanady, gdzie mieszkają do dziś…

 

Przygotowanie:

Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

www.zsylkiwypedzenia.up.krakow.pl

 

Ekspozycja:

Budynki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie

 

 


 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni