IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Wsparcie

 

  • Polskie Towarzystwa Naukowe na Obczyźnie (organizacje stowarzyszone w federacji)
  • Organizacje Sybiraków w kraju oraz w diasporze: m.in. Związek Sybiraków
  • Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
  • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
  • Społeczno-Kulturalna Organizacja „Polonia” Republiki Chakasji (Abakan)
  • Centrum Polskiej Kultury (Barnauł), „Ogniwo” (Irkuck)
  • Polskie Narodowo-Kulturalne Centrum „Jedność” (Krasnodar)
  • Polskie Kulturalno-Oświatowe Centrum „Polonez” (Omsk)
  • Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Latarnik” (Tiumeń)
  • Polskie Stowarzyszenie „Polonia” (Jakuck)
  • Związek Sybiraków Zachodniej Australii
  • Muzeum Polskie i Instytut im. Gen. Sikorskiego w Londynie
  • Muzeum oo. Franciszkanów w Martin Coronado (Argentyna)
  • Polskie organizacje oświatowe poza krajem, w tym: Kongres Oświaty Polonijnej, Polska Macierz Szkolna (Londyn), Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie
  • Organizacje i instytucje wspierające (w ramach jednego ze swych programów) rozwój oświaty polskiej poza krajem: Polska Misja Katolicka, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Kongres Polonii Amerykańskiej, Związek Polaków na Białorusi, organizacje harcerstwa polonijnego, organizacje młodzieży polskiej poza krajem
  • Polskie placówki szkolne poza krajem reprezentowane podczas IV Kongresu
  • Środowiska krajowe wspierające funkcjonowanie szkolnictwa polskiego poza krajem (m.in. ORPEG)

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni