IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Panel

Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych

Koordynator: dr Krzysztof Smolana

 

Doc. dr Swietłana Mulina (Omsk) – docent w Omskim Państwowym Uniwersytecie im. P. Stołypina. Autorka prac dotyczących adaptacji polskich zesłańców postyczniowych na Syberii Zachodniej. W 2012 roku otrzymała nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za najlepszą pracę poświęconą dziejom Polaków na Wschodzie. Jest związana z działalnością organizacji polonijnych w Omsku.

 

Dr Olga Podborska (Krasnojarsk) – pracownik muzeum w Krasnojarsku. Działaczka polonijna. Przez wiele lat pracowała w archiwach rosyjskich nad tematem „Wieloetniczne zsyłki do Krasnojarskiego Kraju w latach 1940–46”. Prowadziła również badania porównawcze na Alasce, w Anchorage.

 

Dr Patryk Polec – uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii na University of Ottawa, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii Kanady. Jego praca badawcza koncentruje się wokół problematyki etnicznej i relacji etnicznych, dziejów Polonii Kanadyjskiej oraz historii procesów asymilacji i akulturacji. Interesuje się również historią Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest autorem „Hurrah Revolutionaries: The Polish Canadian Communist Movement, 1918–1948” (2015), oraz opracował „Kpt. mar. Witold Poray-Wojciechowski: Pamiętnik z wojny na morzu 1939–1943” (2014).

 

Prof. Edward Kołodziej (Archiwum Akt Nowych) – historyk, archiwista, aktualnie  pracownik Archiwum Akt Nowych. Autor wielu prac poświęconych historii dyplomacji, dziejów Polonii i Polaków w świecie, autor kilkudziesięciu inwentarzy i informatorów archiwalnych, wydawca źródeł.

 

Dr Ewa Kowalska (Muzeum Katyńskie) – historyk, obecnie pracuje w Muzeum Katyńskim, oddziale Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Autorka m.in. pracy pt. „Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946”.

 

Dr Jadwiga Kowalska (Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie) – absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, archiwistka, historyk, członek zwyczajny i skarbnik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Członek Rady Naukowej Centrum Dziedzictwa Kulturowego Polonii. Od 2002 roku pracownik Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Sikorskiego, od 2004 zastępca kierownika Archiwum IPMS. Od 2014 Archiwistka Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Autorka „Food for Poland Fund. Historia działalności 1980–1993”, redaktorka albumu „Generał Władysław Sikorski. Żołnierz, polityk, mąż i ojciec / General Władysław Sikorski. Soldier, politician and family man” oraz wystawy prezentowanej w sierpniu 2013 roku w Galerii POSK, poświęconej gen. broni W. Sikorskiemu, która nieprzerwanie podróżuje po Polsce, aby ostatecznie spocząć na stałe w Tuszowie Narodowym.

 

Ks. dr Herkulan Wróbel (Polska Misja Katolicka w Argentynie) – ksiądz OFM, od 1966 pracujący w Argentynie, wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, historyk, archiwista Polonii w Argentynie. Autor kilkudziesięciu książek i artykułów poświęconych dziejom polskiej działalności duszpasterskiej w Ameryce Łacińskiej, przede wszystkim w Argentynie. Twórca Archiwum OO. Franciszkanów w Martin Coronado pod Buenos Aires, gdzie zgromadził wiele świadectw losów Polaków, którzy znaleźli się w Argentynie.

 

Dr Krzysztof Smolana (Archiwum Akt Nowych) – historyk, archiwista.

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni