IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Program

 

WSTĘPNY PROGRAM

 

Obrady toczyć się będą w dwóch nurtach tematycznych.

 

W nurcie historycznym przewidziane są następujące sesje:

1. Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku.

2. Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych.

3. Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich organizacje.

4. Nowoczesne nauczanie tradycji.

 

W nurcie edukacyjnym przewidziane są następujące sesje:

1. Stan i potrzeby polskiego szkolnictwa w świecie.

2. Wpływ domu, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowanie polskości na obczyźnie.

3. Podręczniki do nauczania języka polskiego poza krajem.

4. Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – warsztaty dla nauczycieli.

5. Zagadnienie edukacji międzykulturowej i dwujęzyczności.

 

 

Dodatkowo w nurcie edukacyjnym planowane są warsztaty dla nauczycieli:

1. Podstawa programowa dla szkół za granicą: krajowe propozycje.

2. Komunikowanie międzykulturowe: przezwyciężanie szoku kulturowego.

3. Wychowanie dziecka w dwujęzyczności.

4. Nowoczesne nauczanie ojczystej historii – dzieje Sybiraków.

 

Ponadto planowany jest panel dyskusyjny (6.09.2014 sobota)

W spotkaniu wezmą udział Sybiracy z Polski i zza granicy, naukowcy, młodzież, publiczność. Sybiracy będą przedstawiać swoje losy i doświadczenia.

Prowadzący sesję będzie moderował dyskusję wokół wybranych tematów:

 • Wracać, czy nie wracać – dylematy Sybiraków;
 • Polskie osiedla w Indiach w latach 1942–1947;
 • Polacy w Santa Rosa w Meksyku;
 • Pasażerowie statku „General Langfitt” – Sybiracy w Australii;
 • Z Afryki do Kanady – droga polskich sierot do wolności;
 • Obozy przejściowe dla Sybiraków w Wielkiej Brytanii;
 • Skupiska polskich Sybiraków w Wielkiej Brytanii;
 • Ci, którzy nie wrócili – Polacy na Syberii;
 • Układ Sikorski–Majski i jego konsekwencje;
 • Sybiracy w PSZ dowodzonych przez gen. W. Andersa;
 • Podróże i powroty do Polski; Nekropolie Sybiraków w świecie – miejsca i stan obecny;
 • Dziedzictwo „Golgoty wschodu” wśród potomków Sybiraków;
 • Parafie rzymskokatolickie w życiu diaspory polskich Sybiraków;
 • Utracone archiwalia? – archiwa domowe polskich Sybiraków;
 • Świat po Sybirakach; Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków.

 

 

Wystawy towarzyszące

(planowane będą na 2/3 tygodnie przed IV Kongresem)

 • Ze Starobielska do Tockoje. Rysunki z Rosji Włodzimierza Toczyłowskiego z Argentyny.
 • Z sowieckich łagrów do Meksyku. Odyseja polskich uchodźców z Santa Rosa.
 • Polscy Sybiracy w świecie  (przygotowanie 25 tablic z biografiami polskich Sybiraków)

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni