IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Program ramowy

 

Środa, 3 września

 

od 16.00   Rejestracja uczestników, Kancelaria PAU
17.00   Spotkanie powitalne, koncert Leszka Wójtowicza w Dużej Auli PAU
17.25   Koncert Katy Carr w Dużej Auli PAU
18.00   Projekcja filmów o tematyce sybirackiej
20.30   Zakończenie spotkania

 

 

 

Czwartek, 4 września

 

10.00   Inauguracja IV Kongresu w Dużej Auli PAU
10.10   Przemówienia powitalne zaproszonych gości
Prowadzenie: Profesor Andrzej Białas – Prezes PAU
11.00   Referat wprowadzający Księdza Profesora Michała Hellera
Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?
    Referat wprowadzający Profesora Henryka Samsonowicza
Co Polska wniosła do dziejów Europy?
12.30   Otwarcie wystawy Z sowieckich łagrów do Meksyku. Odyseja polskich uchodźców z Santa Rosa przez Gościa Honorowego IV Kongresu Jego Ekscelencję Ricardo Villanueva Hallal – Ambasadora Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
     
    PANEL I  (Duża Aula PAU)
14.30–16.30   Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku  (cz. 1)
17.00–19.30   Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku  (cz. 2)
     
    SESJA RÓWNOLEGŁA  (Dom Polonii, Rynek Główny 14)
14.30–16.30   Szkolnictwo polskie w świecie – perspektywa krajowa
17.00–18.30   Szkolnictwo polskie w świecie – perspektywa diaspory
     
20.00   Galeria Sukiennice, koncert Jacka Wójcickiego Pejzaż horyzontalny

 

 

 

Piątek, 5 września

 

    PANEL II  (Duża Aula PAU)
9.00–11.00   Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych  (cz. 1)
11.30–13.30   Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych  (cz. 2)
     
    PANEL III  (Duża Aula PAU)
14.30–16.30   Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich organizacje  (cz. 1)
17.00–19.00   Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich organizacje  (cz. 2)
     
    SESJA RÓWNOLEGŁA  (Dom Polonii, Rynek Główny 14)
9.00–11.00   Stan i potrzeby szkolnictwa polskiego w świecie  (cz. 1)
11.30–13.30   Stan i potrzeby szkolnictwa polskiego w świecie  (cz. 2)
14.30–16.00   Zagadnienia edukacji międzykulturowej
16.30–18.30   Wpływ domu, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowanie polskości na obczyźnie
     
20.00   Koncert kameralny u Prezydenta Miasta Krakowa Kwartetu smyczkowego »Alla Breve«

 

 

 

Sobota, 6 września

 

    PANEL IV  (Duża Aula PAU)
9.00–9.40   Świat po Sybirakach. Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków
9.40–11.00   Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Losy Polaków na Syberii
11.30–13.30   Warsztaty dla nauczycieli: Nowoczesne nauczanie dziejów sybirackich
14.30–17.30   Dyskusja panelowa
     
    SESJA RÓWNOLEGŁA  (PAU, sale 24 i 26)
9.00–11.00   Warsztaty dla nauczycieli: Praca z polskim dzieckiem – migrantem
11.30–13.30   Warsztaty dla nauczycieli: Polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego/odziedziczonego – jak z nich korzystać?
14.30–15.30   Polskie fundacje i ich działania na rzecz ojczystej oświaty w diasporze
15.30–17.30   Dyskusja panelowa
     
17.30   Głosowanie nad deklaracją końcową i zakończenie obrad (Duża Aula PAU)

 

 

 

Niedziela, 7 września

 

10.00   Msza św. w Katedrze na Wawelu
11.30–13.00   Zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni