IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Materiały z III Kongresu

 

III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

Kraków, 7-11 września 2011

Aula Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17

 

Skład Komitetu Honorowego

Skład Komitetu Naukowego

Skład Komitetu Organizacyjnego

 

Program 

 

SESJA MEDYCZNA - Program
Medycyna i opieka zdrowotna: kształcenie młodzieży polskiej na obczyźnie

 

Deklaracja Krakowska 

 

Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 r.
 

 

Organizatorzy III Kongresu

             
       
             

 

III Kongres zorganizowano przy wsparciu finansowym 

             
       
             

 

Współorganizatorzy III Kongresu

             
       
       
   
       

 

Patroni medialni III Kongresu

             
       
             
       
             

 

Sponsorzy III Kongresu

         
     
         
     
         

 

 

 

Fotorelacja z 8 września 2011

IMG_6893
IMG_6898
IMG_6916
IMG_6919
IMG_6921
IMG_6925
IMG_6926
IMG_6929
IMG_6934
IMG_6935
IMG_6939
IMG_6943
IMG_6950
IMG_6951
IMG_6954
IMG_6957
IMG_6959
IMG_6961
IMG_6975
IMG_6976
IMG_6992
IMG_6998
IMG_7003

 

Fotorelacja z 9 września 2011

IMG_7010
IMG_7013
IMG_7015
IMG_7020
IMG_7025
IMG_7031
IMG_7075
IMG_7076
IMG_7079
IMG_7087
IMG_7099
IMG_7105
IMG_7114
IMG_7116
IMG_7136
IMG_7150
IMG_7154
IMG_7157
IMG_7158
IMG_7161
IMG_7165
IMG_7166
IMG_7169
IMG_7172
IMG_7173
IMG_7174
IMG_7176
IMG_7177
IMG_7180
IMG_7181
IMG_7187
IMG_7193
IMG_7196
IMG_7202
IMG_7205
IMG_7208
IMG_7209
IMG_7210
IMG_7213
IMG_7216
IMG_7217
IMG_7223

 

Fotorelacja z 10 września 2011

IMG_7258
IMG_7260
IMG_7262
IMG_7264
IMG_7265
IMG_7267
IMG_7271
IMG_7277
IMG_7280
IMG_7281
IMG_7282
IMG_7288

 

Fotorelacja z 11 września 2011

IMG_7290
IMG_7291
IMG_7293
IMG_7296
IMG_7304

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni