IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Materiały z I Kongresu

 

I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

odbył się w dniach 8-11 września 2005 roku

 

Program

 

Jego celem była prezentacja dorobku i problemów towarzystw naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy polskimi uczonymi działającymi w różnych krajach i na różnych kontynentach a Polską Akademią Umiejętności.

W końcowej uchwale I Kongresu znalazła się propozycja ponownego spotkania w 2008 roku.

Wykłady wygłoszone podczas Kongresu zostały wydane drukiem (okładka) (spis treści) (wstęp)

 

Fotorelacja z 9 września 2005

021
028
032
034
035
041
043
046
049
050
054
065
070
072
073
075
109
118
120
125
141

 

Fotorelacja z 11 września 2005

04
14
15
67
85
89

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni