IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Panel historyczny

 

Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku

(cz. 1)

 

 • Doc. dr Swietłana Mulina (Omsk)
  Adaptacja polskich zesłańców – uczestników powstania styczniowego na Syberii
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (Lublin)
  Zapomniani malarze, zesłańcy 1863 roku (Maksymilian Oborski i Stanisław Wroński)
 • Prof. dr hab. Leszek Zasztowt (Warszawa)
  Przemieszczenia ludności polskiej na Syberii w latach 1862–1872

 

 

Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku

(cz. 2)

 

 • Prof. dr hab. Antoni Kuczyński (Wrocław)
  Recepcja dorobku naukowego Bronisława Piłsudskiego (Nowe ustalenia)
 • Aleksander i Tatiana Piotrowscy (Krasnodar)
  Wojskowa służba Polaków na Kaukazie Północnym

 

 

Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych

(cz. 1)

 

 • Dr Olga Podborska (Krasnojarsk)
  Polscy specprzesiedleńcy w Krasnojarskim Kraju 1939–1945
 • Dr Ewa Kowalska (Muzeum Katyńskie)
  Bohaterowie i ciche Bohaterki. Rzecz o ofiarach Katynia i deportacji rodzin oficerów w latach 1940–1941
  w świetle dokumentów radzieckich
 • Prof. Edward Kołodziej (AAN)
  Informacje o Sybirakach w aktach Związku Patriotów Polskich w ZSRR z lat 1943–1946

 

 

Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych

(cz. 2)

 

 • Dr Jadwiga Kowalska (Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)
  Źródła do badań nad losami Polaków w ZSRR w latach 1939–1945 w zasobie Archiwum Instytutu Polskiego
  i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie
 • Ks. dr Herkulan Wróbel (Polska Misja Katolicka w Argentynie)
  Informacja o Sybirakach w archiwum oo. Franciszkanów w Martin Coronado w Argentynie
 • Patryk Polec (Uniwersytet w Ottawie)
  Materiały do dziejów Sybiraków w Kanadzie
 • Dr Krzysztof Smolana (AAN)
  Źródła do dziejów Sybiraków w Archiwum Akt Nowych

 

 

Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich organizacje

(cz. 1)

 

 • Dr hab. prof. UwB Daniel Boćkowski
  Ludność polska w ZSRS po układzie Sikorski–Majski
 • Zofia i Jurek Biegus (Wielka Brytania)
  Sybiracy na Wyspach. Obozy przejściowe w Anglii i Walii po II wojnie światowej

 

 

Diaspora polskich Sybiraków w świecie i ich organizacje

(cz. 2)

 

 • Dr Hubert Chudzio, dr Adrian Szopa
  Projekt „Pokolenia odchodzą. Relacje źródłowe polskich Sybiraków z Wielkiej Brytanii” – badania ratunkowe

 

 

Świat po Sybirakach. Jak upamiętniać i przekazywać dziedzictwo Sybiraków

 

 • Dr Sergiusz Leończyk (Abakan, Siedlce)
  Polska kultura i oświata na Syberii radzieckiej
 • Dr Wojciech Połeć (Warszawa)
  Spojrzenie polskiego socjologa na współczesność wsi Wierszyna

 

 

Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Losy Polaków na Syberii

 

 • Aleksandra Szemioth
  Obrazy przeszłości

 

 

Warsztaty dla nauczycieli

 

 • Anna Hejczyk, Katarzyna Odrzywołek
  (Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
  Nowoczesne nauczanie dziejów sybirackich

 

 

Dyskusja panelowa

 

 • Polskie osiedla w Afryce, Indiach, Meksyku i Nowej Zelandii w czasie II wojny światowej i w latach powojennych
 • Sybiracy w PSZ dowodzonych przez gen. W. Andersa – armia i instytucje z nią związane
 • Sybiracy poza Ojczyzną po 1945 roku – życie codzienne, rola Kościoła,
  organizacje emigracyjne, ośrodki naukowe (stan przeszły i obecny)
 • Nekropolie Sybiraków w świecie – miejsca i stan obecny
 • Utracone archiwalia? Archiwa domowe polskich Sybiraków – jak ratować niezwykłą spuściznę

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni