IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Panel edukacyjny

 

Szkolnictwo polskie w świecie – perspektywa krajowa

 

 • Przedstawiciel MEN
  Polityka oświatowa RP wobec młodzieży polskiej poza granicami kraju – bieżące założenia
 • Anna Atłas (ORPEG)
  Szkolnictwo polskie za granicą – nowe pokolenia, nowe wyzwania.
  Jak docierać do różnorodnych grup docelowych i włączyć je w nowoczesną edukację.
  Kilka refleksji z perspektywy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Krzysztof Stanowski (Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”)
  Przeobrażenia polityki oświatowej RP skierowanej do dzieci migrantów – doświadczenia ostatnich dwóch dekad
 • Dr Grażyna Czetwertyńska (UW)
  Podstawy programowe dla szkół polonijnych po czterech latach

Odpowiedź diaspory:

 • Jacek Jurkowski (Szwecja)
  Kongres Oświaty Polonijnej: doświadczenia i plany

 

 

Szkolnictwo polskie w świecie – perspektywa diaspory

 

 • Dr Jolanta Tatara i dr Dorota Andraka (USA)
  Szkoły polonijne w Stanach Zjednoczonych na początku XXI wieku
 • Liliana Barejko-Knops (Niemcy)
  Nauczanie języka polskiego w Niemczech
 • Dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra (Dania)
  Nordyckie dylematy – nauczanie języka polskiego w systemach edukacyjnych państw nordyckich

 

 

Stan i potrzeby szkolnictwa polskiego w świecie

(cz. 1)

 

 • Danuta Lemoyne (Francja)
  Stan szkolnictwa polonijnego na terenie Włoch i Francji
 • Beata Grzech (Hiszpania)
  Szkolnictwo polskie w Hiszpanii: poszukiwanie nowych form
 • Tomasz Karawajczyk (Niemcy)
  Szkoły społeczne w krajach Beneluksu
 • Bożena Iwanowska (Australia)
  Szkolnictwo polskie w Australii i Nowej Zelandii – historia i dzień dzisiejszy

 

 

Stan i potrzeby szkolnictwa polskiego w świecie

(cz. 2)

 

 • Ewa Rónay (Węgry)
  Oświata polonijna w krajach Europy Środkowej
 • Witalij Chmielewski (Kazachstan)
  Istota i kierunki kształtowania świadomości narodowej Polonii zamieszkującej Kazachstan
  w kontekście współczesnej interpretacji pluralizmu kulturowego tego kraju
 • Czesław Dawidowicz (Litwa)
  Szkolnictwo polskie na Litwie. Stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Andrzej Russ (Czechy)
  Polskie szkolnictwo na Zaolziu

 

 

Zagadnienia edukacji międzykulturowej

 

 

 

Wpływ domu, szkoły i grupy rówieśniczej na zachowanie polskości
na obczyźnie

 

 • Dr hab. Ewa Lipińska (UJ)
  Rola rodziców w transmisji języka i kultury polskiej na obczyźnie
 • Dr hab. Anna Seretny (UJ)
  Nauczyciel szkoły polonijnej jako mediator językowy i kulturowy
 • Dr hab. Piotr Horbatowski (UJ)
  Z rówieśnikami wśród Polaków, czyli jak uczyć Polski w Polsce

 

 

Warsztaty dla nauczycieli 
Praca z polskim dzieckiem – migrantem

 

 • Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (UJ)
 • Joanna Grzymała-Moszczyńska (UJ)
 • Anna Jurek (Londyn)

 

 

Warsztaty dla nauczycieli
Polskie podręczniki do nauczania języka polskiego
jako obcego/odziedziczonego – jak z nich korzystać?

 

 • Magdalena Szelc-Mays (UJ)
 • Dr Piotr Rabiej (UJ)
 • Beata Sałęga-Bielowicz (UJ)

 

 

Polskie fundacje i ich działania na rzecz ojczystej oświaty w diasporze

 

 • Fundacja Edukacja dla Demokracji, w imieniu Prezes Justyny Janiszewskiej
  przestawi Marta Sztukowska-Kiszkiel
 • Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Wiceprezes Ewa Ziółkowska
 • Fundacja Wolność i Demokracja, Prezes Michał Dworczyk
 • Fundacja Ośrodka Karta, Jakub Gałęziowski
 • Fundacja Polskie Kresy Wschodnie – dziedzictwo i pamięć, Prezes Medard Masłowski
 • Instytut Wschodnich Inicjatyw, Wiceprezes Ewa Knap

 

 

Dyskusja panelowa

 

 • Joanna Wójtowicz

 

 

 • Jolanta Tatara

 

 • Anne White

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni