IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

 

[PANEL EDUKACYJNY]

Deklaracja w PDF

Deklaracja Końcowa

 

W dniach 4–7 września 2014 roku w Krakowie obradował IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie. Organizatorami Kongresu byli Polska Akademia Umiejętności, Krakowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Kongres Oświaty Polonijnej.

 

Najważniejszym zadaniem IV Kongresu było przygotowanie dla władz krajowych rekomendacji konkretnych działań, mających zapewnić polskiej młodzieży w świecie dostęp do atrakcyjnych programów edukacyjnych, podtrzymujących kontakt z językiem i kulturą ojczystą.

CZYTAJ: Deklaracja Końcowa IV Kongresu

 

[PANEL HISTORYCZNY]

Uchwała w PDF

Uchwała

IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
podjęta w dniu 6 września 2014

 

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie po rozważeniu złożonych dziejów polskich Sybiraków w XIX w., i XX w. postuluje następującą strategię działań na najbliższe lata:

CZYTAJ: Uchwała IV Kongresu

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni