IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Komitet naukowy

 

 • Dorota ANDRAKA

Prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

 

 

 • Wiesław CABAN

Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

Zajmuje się historią Polski XIX wieku, w tym losami polskich zesłańców na Syberię i stosunkami polsko-rosyjskimi. Jest autorem trzech opracowań monograficznych i kilkudziesięciu artykułów i rozpraw na ten temat. Prowadził wykłady m.in. w następujących instytucjach: Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Kazaniu, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet w Mińsku. Odznaczony m.in. medalem „Polonia Semper Fidelis” i medalem Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Organizator i współorganizator 6 konferencji międzynarodowych (Paryż, Rzym-2, Bruksela, Moskwa, Kielce) poświęconych biografistyce polonijnej.

Odpowiedzialny za panel: Zsyłki Polaków na Syberię w XIX i XX wieku.

 

 

 • Hubert CHUDZIO

Dyrektor Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego (UP) w Krakowie, pracownik Instytutu Historii UP, kierownik Pracowni Historii Przymusowych Migracji UP. Zajmuje się dziejami Wielkiej Emigracji, Księstwa Warszawskiego, Polakami na Bliskim Wschodzie w XIX wieku, zagadnieniami związanymi z przymusowymi migracjami Polaków. Jako reżyser filmowy współpracuje z TVP, TVN, TV Planete, TV Discovery. Autor kilkudziesięciu filmów o tematyce archeologicznej i historycznej. Kierownik wypraw naukowych do skupisk sybirackich w Wielkiej Brytanii, Australii i Afryce Wschodniej.

 

 

 • Zygmunt KOLENDA

Koordynator projektu

Profesor zwyczajny Akademii Górniczo-Hutniczej, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności od 1996 roku. W ramach działalności w PAU – przewodniczący Komisji Badań Diaspory Polskiej (od 2007), Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I-go (2005), II-go (2008) i III-go (2011) Kongresu PTNnO organizowanych przez PAU przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Muzeum Narodowego oraz Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” od 1996 roku. Członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, w latach 2005–2008. Koordynator współpracy ze szkołami polonijnymi stanu Illinois (USA) (ze strony amerykańskiej program koordynuje dr Jolanta Tatara).

 

 

 • Marian NOWY

Rzecznik prasowy

 

 

 • Jerzy T. PETRUS

Wicedyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu

 

 

 • Janusz PEZDA

Uniwersytet Jagielloński

 

 

 • Dorota PRASZAŁOWICZ

Autorka opracowań na temat polonijnego szkolnictwa, kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, członek Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk i przewodnicząca Sekcji Polonijnej w Komitecie, redaktor naczelna naukowego kwartalnika „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, członek Board of Directors Polish American Historical Association.

 

 

 • Krzysztof SMOLANA

Dr nauk humanistycznych, historyk i archiwista. Pracownik Archiwum Akt Nowych i Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad dziejami Polonii, przede wszystkim w krajach Ameryki Łacińskiej oraz prace nad zabezpieczeniem polskiego dziedzictwa archiwalnego w świecie.

Odpowiedzialny za przygotowanie panelu: Źródła do dziejów Sybiraków w archiwach polskich i zagranicznych.

 

 

 • Jolanta TATARA

Historyk wielokulturowości działający na polu nauki i edukacji amerykańskiej. Od 1993 związana z Chicago Public School. Od 2000 dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Pawla II w Lemont, Illinois. Działaczka polonijna, konsultantka i przewodnicząca wielu organizacji i przedsięwzięć na styku polsko-amerykańskim. Od 2012 wiceprzewodnicząca Kongresu Oświaty Polonijnej, członek Board of  Directors American Teachers Association.

 

 

 • Adam WALASZEK

Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

 

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni