IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Komitet honorowy

 

 • Ks. Kardynał Stanisław DZIWISZ
 • Ks. Kardynał Franciszek MACHARSKI
 • Władysław BARTOSZEWSKI (Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
 • Andrzej BIAŁAS (Prezes Polskiej Akademii Umiejętności)
 • Bogdan BORUSEWICZ (Marszałek Senatu RP)
 • Jan Stanisław CIECHANOWSKI (Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych)
 • Zofia CIESIELSKA (Związek Sybiraków Oddział w Krakowie)
 • Zofia GOŁUBIEW (Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie)
 • Ksiądz Michał HELLER (Polska Akademia Umiejętności)
 • Michał KLEIBER (Prezes Polskiej Akademii Nauk)
 • Antoni KUCZYŃSKI (Zesłaniec kwartalnik Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków)
 • Andrzej Krzysztof KUNERT (Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
 • Marek LASOTA (Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie)
 • Jacek MAJCHROWSKI (Prezydent Miasta Krakowa)
 • Jerzy MILLER (Wojewoda Małopolski)
 • Władysław MIODUNKA (Uniwersytet Jagielloński)
 • Wojciech NOWAK (Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego)
 • Jan K. OSTROWSKI (Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu)
 • Aleksander PALCZEWSKI (Małopolski Kurator Oświaty)
 • Andrzej PERSON (Senator RP)
 • Izabella SARIUSZ SKĄPSKA (Prezes Zarządu Fundacji Rodzin Katyńskich)
 • Jacek SEMANIAK (Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Radosław SIKORSKI (Minister Spraw Zagranicznych)
 • Tadeusz SŁOMKA (Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej)
 • Marek SOWA (Marszałek Województwa Małopolskiego)
 • Władysław STĘPNIAK (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych)
 • Aleksandra SZEMIOTH (Prezes Związku Sybiraków Oddział w Krakowie)
 • Michał ŚLIWA (Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego)
 • Ryszard TADEUSIEWICZ (Prezes Oddziału PAN w Krakowie)
 • Jerzy WYROZUMSKI (Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Umiejętności)
 • Pierre C. ZALESKI (Prezes Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu)
 • Bogdan ZDROJEWSKI (Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 • Franciszek ZIEJKA (Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa)
 • Maciej ŻYLICZ (Polska Akademia Umiejętności)

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni