IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Publikacje

 

  • "PAUza Akademicka"

Wydanie specjalne,  Numer 261, 4 września 2014  [czytaj - PDF]

 

 

 

 

  • Marian Nowy

Syberia, Kaukaz, Daleki Wschód – dzieje Polaków. Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

„PAUza Akademicka”, Numer 214, 6 czerwca 2013   [czytaj - PDF]

 

 

  • Rozmowa z dr. Krzysztofem Smolaną

Badamy przeszłość, by przewidzieć przyszłość

[czytaj]

 

 

  • Marian Nowy

Panel syberyjski – założenia, oczekiwania

[czytaj]

 

 

  • Marian Nowy

Diaspora polskich Sybiraków

[czytaj]

 

 

  • Marian Nowy

W USA po polsku

[czytaj]

 

 

 

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni