IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Ogólnopolski Konkurs ”Losy Polaków na Syberii”

Przy okazji IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie przygotowany został, przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ogólnopolski Konkurs „Losy Polaków na Syberii”.

Informacje o konkursie - http://kuratorium.krakow.pl/

Misja naukowa w Montrealu

Montreal – miasto położone nad rzeką Św. Wawrzyńca w prowincji Quebec, drugie pod względem wielkości w Kanadzie. Blisko 4 mln aglomerację zamieszkuje Polonia licząca obecnie około 52 tys. osób. Wśród nich znajdują się, niestety co raz mniej liczni, przedstawiciele polskiej emigracji powojennej. To m.in. oni tworzyli wiele instytucji polonijnych, które przetrwały do dziś.

W maju 2014 roku do Montrealu wyjedzie 4-osobowa misja naukowa pod kierownictwem dra Huberta Chudzio, dyrektora Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie. Jej zadaniem będzie nagranie relacji świadków historii, którzy przeżyli zsyłki w głąb ZSRS. Osoby te, po układzie Sikorski–Majski wyszły ze Związku Sowieckiego z armią polską pod dowództwem gen. Andersa i zamieszkały w polskich osiedlach w Indiach oraz Afryce Wschodniej i Południowej. Stąd po zakończeniu II wojny światowej wyemigrowali do Kanady. Kilkadziesiąt wspomnień zapisanych w formacie audio i video, posłuży do badań nad zagadnieniami związanymi z tematyką sybiracką i polska emigracją w Kanadzie. Jednym z trwałych efektów prac misji będzie wystawa zatytułowana „Polscy Sybiracy w świecie”, która będzie prezentowana podczas IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie.

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w ramach konkursu
na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą w 2014 r.”

 

Organizator

Współorganizatorzy

Gość honorowy

 

Kongres organizowany przy wsparciu finansowym

Sponsorzy

 

Patroni medialni